Vitajte na na stránkach PROKOS, s.r.o.

Naša spoločnosť Prokos vznikla v roku 1992. Počas 18-tich rokov pôsobenia na slovenskom trhu sme sa etablovali ako seriózna, spoľahlivá firma s vysokou odbornosťou. Hlavnou náplňou našej činnosti je projektovanie dopravných stavieb ako sú cesty, miestne komunikácie, parkoviská, križovatky, parky, detské ihriská, električkové a koľajové trate.

Viac »

  • Technická štúdia /TŠ/
  • Dokumentácia na územné rozhodnutie /DÚR/
  • Dokumentácia na stavebné povolenie /DSP/
  • Dokumentácia realizácie stavby /DRS/
  • Dokumentácia skutočného realizovania stavby /DSRS/

Cesty

Miestne a extravilánové komunikácie. Viac »

Koľaje

Električkové a železničné trate. Viac »

Parkoviská

Parkoviská a odstavné plochy. Viac »