Služby

Naša činnosť

Technická štúdia

DÚR

Dokumentácia na územné rozhodnutie

DSP

Dokumentácia na stavebné povolenie

DRS

Dokumentácia realizácie stavby

DSRS

Dokumentácia skutočného realizovania stavby

Ďalej ponúkame

01

Vypracovania projektu statickej dopravy /výpočet počtu parkovacích státí

 

 


02

Vypracovanie a odsúhlasenie dopravného značenia, trvalého aj dočasného

 

 


03

Odborné poradenstvo a konzultačné služby ohľadne dopravných stavieb

 

 

V rámci spolupráce vieme zabezpečiť aj vypracovanie projektov ďalších profesií, ako sú:

mostné stavby

 

oporné a zárubné múry

 

statika

 

vodovody a kanalizácie

 

vypracovanie rôznych prieskumov (hlukové a exhalačné štúdie) a posudkov

 

vypracovanie dopravných prieskumov a prognóz, dopravno-inžinierske posúdenia

 

rozpočet stavby